De opdracht van.... Kenan

Sinds 1 september ben ik begonnen bij ATS Teconomy als Application Engineer. Op 13 september mocht ik aan de slag bij een klant in Eindhoven. Ik ben in team terecht gekomen van 7 man sterk waar we het beheer doen van bijna alle applicaties.

Onze klant werkt met de SCRUM/ Agile methodiek. We houden dagelijkse stand-ups, hierdoor krijg je een beeld waar iedereen mee bezig is. Daarnaast werken wij met sprints van 2 weken, dat betekent dat er in die 2 weken de user stories (user stories = vraagstukken/wensen vanuit de business) afgehandeld dienen te worden. Vooraf vindt er uiteraard een refinement plaats waar met z'n allen gaan overleggen om de moeilijkheidsgraad vast te stellen van zo'n user story. Hoeveel moeite kost het om bepaalde wensen uit te kunnen voeren? Hebben we er een leverancier bij nodig? Wat zijn de ervaringen van de vorige keer? Is er een fallback scenario? Dat zijn allemaal vragen die de moeilijkheidsgraad mede bepalen.

Momenteel ben ik bezig met de migratie van Kofax 9 naar 11. Hiervoor hebben we allerlei voorbereidingen getroffen o.a. in kaart brengen wat er allemaal staat en wat er eventueel weg kan. Hiervoor is veel afstemming nodig met de business, functioneel beheerders en leveranciers. Ons streven is om begin volgend jaar live te gaan.

Naast de Kofax migratie pak ik uiteraard ook andere user stories op. Dit zorgt ervoor dat ik mijn kennis kan verbreden in andere applicaties. Dat maakt het werk wat ik nu bij de klant doe erg uitdagend.