Quality Maintenance Service (QMS)

De onderhoudsfase is een overkoepelende fase die bedoeld is voor verwerking van wijzigingen en updates op de applicaties die gepackaged zijn. Bij het verwerken van updates en wijzigingen op al gemaakte packages zal de historie van deze packages hergebruikt worden zodat het intaken, testen en packagen versneld kunnen worden uitgevoerd.

Per aanvraag zal bekeken worden wat de impact van de update/wijziging is waarna bepaald wordt of het bestaande package eenvoudig aangepast kan worden of dat er een nieuw package gemaakt moet worden.

Door jarenlange ervaring op het gebied van applicatie onderhoud, heeft ATS Teconomy een unieke methode kunnen ontwikkelen: de Quality Maintenance Service (QMS). Deze service zorgt ervoor dat het proces binnen budget en de gestelde deadlines verloopt.

QMS levert u een professionalisering van uw applicatie management op volgens goed ingerichte processen.

Voordelen applicatie onderhoud van ATS Teconomy

 • Volledige afstemming met de reeds aanwezige processen zoals incident- problem- en changemanagement binnen uw organisatie
 • Gecontroleerd doorvoeren van changes
 • Rekening houden met applicatiesets en backend afhankelijkheden
 • Afstemming met CAB (Change Advisory Board)
 • Snellere doorlooptijden door hergebruik aanwezige applicatie informatie
 • Beheersbaar maken van uw bedrijfskritische applicaties
 • Hoge kwaliteit van de opgeleverde packages
 • Waar nodig vindt er een directe afstemming met de leverancier plaats (vendor)
 • Optimale en efficiënte overdracht van kennis aan de klantorganisatie zodat ook voldoende kennis van het gehele proces wordt opgebouwd binnen de eigen organisatie.
 • Binnen ATS Teconomy wordt gebruik gemaakt van een vaste formatie van medewerkers.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van zelfontwikkelde of proprietary tools. Er wordt dus geen afhankelijkheid gecreëerd.
 • Volledige afstemming met functioneel applicatie beheer en andere disciplines
 • ATS Teconomy maakt gebruik van haar uitgebreide knowledgebase met applicaties
 • De aanwezige kennis, ervaring, sjablonen, aanpak en natuurlijk de halfproducten borgen dat ATS Teconomy snel, kwalitatief goede en beproefde packages oplevert
 • Wij kunnen gebruik maken van uw bestaande servicedesk software en/of CMDB.

Fasering van applicatie changes

Het is belangrijk te erkennen dat vanuit de bedrijfsactiviteiten, vertegenwoordigd door functioneel beheer, richting wordt gegeven aan de informatievoorziening. De changes op de applicaties die hierop volgen worden volgens een vast schema doorgevoerd:

Fase 1: Aanname & Registratie RFC

Fase 2: Review change (afhankelijkheden, impact, risico)

Fase 3: Afstemming en goedkeuring CAB

Fase 4: Inplannen Intake & Testing

Fase 5: Technisch testen

Fase 6: Functioneel intaken

Fase 7: Packaging

Fase 8: Acceptatie

Fase 9: Overdracht (distributie)

Fase 10: Bijwerken registratie (CMDB/Servicedesktool)

Integratie met bestaande servicedesk

In de huidige 24x7 zakelijke omgeving zorgt ATS Teconomy met haar virtuele packagestraat voor een maximale up-time. Wij zorgen er verder voor dat alle betrokken disciplines zoals een CAB of servicedesk toegang hebben tot onze portal vanaf elke locatie. Op deze manier is alle informatie en statussen realtime inzichtelijk. Waar nodig vindt er een synchronisatie plaats met bestaande servicedesk software.

Garantie op applicatie onderhoud

ATS Teconomy garandeert dat minimaal 90% van de changes tijdens de eerste oplevering wordt geaccepteerd. Daarnaast garanderen wij een 100% correcte werking van de packages binnen een afgesproken garantietermijn, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn.

 

Vragen?

Voor vragen over onze maintenance services of over de mogelijkheden bij ATS Teconomy kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel 085 500 0100 of vul het contactformulier in.