Quality Intake Service (QIS)

De applicatie intake is het meest cruciale proces in het hele package proces. Het verzamelen van alle applicatiegegevens is van belang om een goed package te kunnen maken. Hoe meer informatie hoe beter.

Aangezien u, als klant, de eigenaar en gebruiker van de applicatie bent, kunt u het beste deze informatie aanleveren. 

Natuurlijk zou het heel mooi zijn als u deze informatie al heeft vastgelegd, maar de praktijk pakt meestal anders uit. Ook zien we dat de benodigde informatie verspreid is over meerdere personen. Het ophalen en vastleggen van deze informatie kost tijd, omdat de verschillende eigenaren hiervoor vaak tijd moeten vrijmaken naast hun reguliere werkzaamheden. 

De intake fase zal dus, bijna altijd, bepalend zijn voor de totale planning van het packageproces. Voor het maken van een kwalitatief goed package is meer nodig dan een installatiehandleiding. De applicatie intake leidt dan ook tot een compleet applicatie dossier waarin alle kenmerken en vooral afhankelijkheden zijn vastgelegd.

Om het intake proces toch inzichtelijk en planbaar te maken bied ATS Teconomy de Quality Intake Service aan. Het intake proces wordt hierbij een gezamenlijk proces waarbij U alleen hoeft te zorgen dat aan alle applicaties de juiste eigenaren zijn gekoppeld en deze op de hoogte zijn van het proces. 

Wij verzorgen de volledige planning van de intakes en rapporteren over de voortgang daarvan. Aangezien de informatie nog steeds uit uw eigen organisatie aangeleverd moet worden zijn aan dit proces wel een aantal voorwaarden verbonden.

Voordelen fix-price intaken

 • Levering van een standaard applicatie dossier per applicatie voor een vast bedrag.
 • Géén verrassingen in de kosten.
 • Voorspelbare voortgang van het intakeproces welke realtime te volgen is in de Portal. 
 • Hoge kwaliteit van de opgeleverde applicatie dossiers waardoor klassieke planningsproblematiek rondom ‘rework’ tot een absoluut minimum beperkt wordt.
 • Optimale en efficiënte overdracht van kennis aan de klantorganisatie zodat ook in de situatie waarin het onderhoud is uitbesteed, voldoende kennis van het gehele proces wordt opgebouwd binnen de eigen organisatie.
 • Binnen ATS Teconomy wordt gebruik gemaakt van een vaste formatie van medewerkers. De brede kennis en ervaring van deze medewerkers zorgt voor de juiste basis om applicatie dossiers op te leveren welke voldoen aan de, vooraf afgesproken, packagerichtlijnen. 
 • Wij zijn in staat een hoog volume intakes per week op te leveren en kunnen, indien noodzakelijk, snel bijschakelen en afremmen als de situatie daarom vraagt. 
 • Binnen ATS Teconomy wordt geen gebruik gemaakt van zelfontwikkelde of proprietary tools. Er wordt dus geen afhankelijkheid gecreëerd.

Fasering

Het intake proces bestaat uit minimaal 2 stappen, de technische- en functionele intake. Hierbij gaat het om het documenteren van de benodigde applicatie gegevens voor packaging.

Technische Intake

De eerste stap is de technische intake waarin, naast de installatie beschrijving, alle technische aspecten van de applicatie bekeken en gedocumenteerd worden.

U moet dan denken aan:

 • Backend afhankelijkheden zoals applicatieservers en netwerkshares
 • Licentiemodel
 • Type installatie (cliënt/server, netwerk, web, shortcut etc.)
 • Benodigde rechten op de werkplek en netwerk.
 • Technisch testscript waarin beschreven staat hoe getest kan worden of de applicatie juist geïnstalleerd is.

Deze informatie is essentieel om het package te kunnen bouwen.

Functionele Intake

In deze stap wordt gekeken naar het functionele aspect van de applicatie. Er wordt een functioneel testscript opgesteld en uitgevoerd. Dit is nodig omdat het bouwen van een package een conversie van een installer kan zijn waarbij functionaliteit verloren kan gaan.

De functionele intake is dus vooral bedoeld om aan te tonen dat installatie van de originele software op de werkplek goed werkt. Door hiervan een functioneel testscript op te stellen kunnen we deze test, na oplevering van het package, in de test fase herhalen om zo aan te tonen dat het package dezelfde functionaliteit biedt als de installatie van de originele software. Het functionele testscript is hiermee het acceptatie criterium voor het package.

Deze informatie is essentieel om het package te kunnen testen.

Vragen?

Voor vragen over fix-price intaken of over de mogelijkheden bij ATS Teconomy kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel 085-5000 100 of vul het contactformulier in.