Applicatie Inventarisatie

Het is raadzaam om op voorhand van het package proces een gedegen Applicatie Inventarisatie uit te voeren van de huidige omgeving. Op deze manier bent u gekwalificeerd als uitgangspunt voor het starten van uw packaging project. ATS Teconomy levert de oplossing voor het complete software inventarisatie proces. Scanning, Matching, Ontdubbelen, Rapportage, alle aspecten worden volgens een vast en gekwalificeerd proces uitgevoerd tegen een vast tarief per werkplek

Quick Scan

Veel organisaties staan op het punt om hun omgeving te migreren maar hebben vaak nauwelijks inzicht in de daadwerkelijk aanwezige applicaties. Verder komen er binnen één organisatie nog steeds veel applicaties voor met dezelfde functionaliteit. U bent echt géén uitzondering als er vier verschillende tekenprogramma’s zijn geïnstalleerd, of dat er gebruik wordt gemaakt van drie verschillende internet browsers. Voordat er dus daadwerkelijk gemigreerd gaat worden dienen alle aanwezige applicaties snel en accuraat in kaart te worden gebracht door het uitvoeren van een QuickScan. Hierna zal er een consolidatie slag plaats vinden om zo het aantal applicatie titels te minimaliseren.

Werking inventarisatie

Een investarisatie bestaat uit een set van activiteiten voor het maken van een inventarisatie op basis van geïnstalleerde applicaties in de omgeving. Door het gebruik van best-of-breed tools wordt de doorlooptijd en netwerkbelasting van de QuickScan tot een absoluut minimum gedreven. De door de scan verzamelde data wordt centraal opgeslagen voor verdere analyse en het genereren van de uiteindelijke rapportage met hierin bevindingen en aanbevelingen.

 De onderliggende werkzaamheden die betrekking hebben op uitvoering hiervan kunnen worden onderverdeeld in onderstaande fasen:

 • Fase I; QuickScan;
 • Fase II; Consolidatie (ontdubbelen o.b.v. Versie & Functionaliteit);
 • Fase III; Categorisatie (doorlooptijd packaging, afhankelijkheid backend, applicatie sets).

Vervolgstappen

Na het succesvol uitvoeren van de inventarisatie kan de nul-lijst worden gebruikt voor het vastleggen van de volgende activiteiten binnen de migratie:

 • Toekennen van applicatie eigenaren;
 • Verzamelen van informatie zoals software, licenties en installatiedocumentatie;
 • Het starten van het Technisch Testen, Functioneel Intaken en Packaging.

Voordelen van een ATS Teconomy inventarisatie

Het laten uitvoeren van een gedegen applicatie inventarisatie door ATS Teconomy zal leiden tot:

 • Inzicht in de aanwezige applicaties;
 • Een rapportage met bevindingen en aanbevelingen;
 • Een opgeschoonde nul lijst met daarin de uiteindelijk te migreren applicaties;
 • Inzicht in afhankelijkheden van elke applicatie met de backend;
 • Inzicht in aanwezige applicatiesets.

Uiteraard mag het duidelijk zijn dat een lager aantal te migreren en uiteindelijk te beheren applicaties de kosten aanzienlijk zullen verlagen.

Vragen?

Voor vragen over inventarisatie binnen uw bedrijf of over de mogelijkheden bij ATS Teconomy kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel 085-5000 100 of vul het contactformulier in