Applicatie Intake

De applicatie intake bestaat uit een aantal stappen waarin de benodigde informatie wordt verzameld om een kwalitatief goed package te maken.

Alle benodigde informatie is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Type applicatie
  • Inrichting van de werkplek
  • Type packaging
  • Inrichting van backends en infrastructuur

Het verzamelen van deze informatie en het documenteren daarvan leidt tot een uitgebreid applicatie dossier welke, naast het kunnen packagen van de applicatie, er ook voor zorgt dat U een beter inzicht krijgt in uw applicatielandschap. Onderlinge applicatie relaties en afhankelijkheden met andere netwerkcomponenten maar vooral ook de functionaliteit van de applicaties wordt duidelijker. Met als resultaat dat u beschikt over applicatiedossiers die zo Uw CMDB in kunnen.

Als er sprake is van migratie van applicaties, naar bijvoorbeeld een nieuw platform, zijn er extra stappen nodig. Deze stappen behoren echter niet tot de intake maar in een aparte fase welke voor of na de intake plaats zou moeten vinden. Het is uiteraard wel mogelijk deze stappen op de te nemen in de intake maar hierdoor zal deze fase minder planbaar en voorspelbaar worden.

Het intake proces bestaat uit minimaal 2 stappen, de Technische- en Functionele Intake. Hierbij gaat het om het documenteren van de benodigde applicatie gegevens voor packaging.

Technische Intake

De eerste stap is de technische intake waarin, naast de installatie beschrijving, alle technische aspecten van de applicatie bekeken en gedocumenteerd worden.

U moet dan denken aan:

  • Backend afhankelijkheden zoals applicatieservers en netwerkshares
  • Licentiemodel
  • Type installatie (cliënt/server, netwerk, web, shortcut etc.)
  • Benodigde rechten op de werkplek en netwerk.
  • Technisch testscript waarin beschreven staat hoe getest kan worden of de applicatie juist geïnstalleerd is.

Deze informatie is essentieel om het package te kunnen bouwen.

Functionele Intake

In deze stap wordt gekeken naar het functionele aspect van de applicatie. Er wordt een functioneel testscript opgesteld en uitgevoerd. Dit is nodig omdat het bouwen van een package een conversie van een installer kan zijn waarbij functionaliteit verloren kan gaan.

De functionele intake is dus vooral bedoeld om aan te tonen dat installatie van de originele software op de werkplek goed werkt. Door hiervan een functioneel testscript op te stellen kunnen we deze test, na oplevering van het package, in de test fase herhalen om zo aan te tonen dat het package dezelfde functionaliteit biedt als de installatie van de originele software. Het functionele testscript is hiermee het acceptatie criterium voor het package.

Deze informatie is essentieel om het package te kunnen testen.

Vragen?

Voor vragen over applicatie intaken of over de mogelijkheden bij ATS Teconomy kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel 085-5000 100 of vul het contactformulier in.