NEN 4400-1 Gecertificeerd

Sinds 1 juli 2012 is de wet- en regelgeving voor de inhuur van personeel (en dus ook die van professionals) gewijzigd. Als opdrachtgevers zaken doen met bedrijven die hun zaken niet op orde hebben, lopen ze risico’s op boetes en de inlenersaansprakelijkheid.

nen4400-1

ATS Teconomy heeft zich daarom NEN 4400-1 laten certificeren waarmee ze haar opdrachtgevers maximale bescherming biedt.

Nieuwe regels voor inhuur professionals

De per 1 juli 2012 gewijzigde regels voor het inhuren en uitlenen van personeel in de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) zijn oorspronkelijk bedoeld om fraude en misbruik bij het in- en uitlenen van arbeidskrachten in bepaalde economische sectoren tegen te gaan. De regels zijn nu ook van toepassing op de ICT-sector en hebben concreet gevolgen voor de inhuur van ZZP’ers en consultants van IT-dienstverleners.

Gevrijwaard van inlenersaansprakelijkheid

Organisaties die personeel inlenen, lopen ondanks een juiste registratie en afhankelijk van de werkingssfeer het risico op de zogenaamde inlenersaansprakelijkheid als het bedrijf, waarmee ze zaken doen, niet tijdig haar loonheffingen en omzetbelasting afdraagt.

Dankzij onze NEN 4400-1 certificering beschikken wij over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het SNA-keurmerk toont aan dat ATS Teconomy tijdig haar belasting en premies afdraagt en is een vereiste om inleners volledig te vrijwaren van de inlenersaansprakelijkheid.