Package proces heeft benefits voor Software Asset Management

Software Packaging ondersteunend aan Software Asset Management

Software Asset Management (SAM) is een belangrijk onderdeel binnen de IT qua kosten regulering. Elke organisatie dient hier het belang van in te zien waarbij een duidelijke strategie en procesafspraken geformuleerd dienen te zijn om dit te kunnen bewerkstellingen. De uitdaging zit hem meestal in het verkrijgen van alle gewenste informatie welke nodig is per applicatie en natuurlijk een centrale tool waarin alle relevante info inzichtelijk is en blijft.

Bij een migratie naar een nieuwe werkplek worden vaak alle applicaties die bekend zijn binnen de organisatie geschikt gemaakt d.m.v. Software Packaging om ook hierop weer beschikbaar te zijn. Dit Packaging proces is een uitgelezen kans voor bedrijven die hun SAM niet geheel op orde hebben om d.m.v. applicatie consolidatie deze efficiënter in te richten. Bij het Packaging proces wordt als eerste een intake gedaan per applicatie om de installatie met de daarbij behorende configuratie vast te leggen in een document. Onderdeel van de intake kan ook een uitgebreide functionele beschrijving zijn (naast een testplan) die zeer goed bruikbaar is voor het consolideren van de applicaties.

Applicaties met dezelfde functionaliteiten kunnen hierdoor komen te vervallen wat op korte en lange termijn kostenbesparend is. Op korte termijn betekent dit geen Packaging kosten voor het project waarbij op de lange termijn de operatie kosten bespaard in licenties, beheer en Packaging kosten. Naast de functionele beschrijving wordt altijd het licentiemodel vermeld in het intake document welke essentieel is voor SAM mocht deze info nog niet of onvolledig voorhanden zijn. Een applicatie migratie naar een nieuwe werkplek is de uitgelezen kans voor SAM om aanvullende of ontbrekende informatie te verkrijgen om tot meer efficiëntie te komen en zo kosten te besparen.

 

Marc Küsters
Project / Proces coördinator